Patrick Dekeyser Profiel

Patrick Dekeyser Architect

 

Profiel

Als echtgenoot en vader van een 11-jarige zoon start ik niet als jonge architect. Daardoor vraag ik me steeds meer af hoe we morgen moeten leven. Hoe kunnen wij aan onze kinderen een bewuste en gezonde woonomgeving en –ervaring meegeven. De thema’s die ons tot op heden vooral bezighouden zijn legio: milieu, energie, ruimte, kinderen, scholen, ouderlingen, … Vele van deze thema’s kunnen ingevuld en ondersteund worden vanuit ons vakgebied.

 

 

Architectuur wordt heel vaak benaderd vanuit het individu, meestal de cliënt. Ik ben er dan ook van overtuigd dat er meer nood is aan een breder inzicht en coherentie inzake ontwerp en uitvoering. Hoe met een programma of concept wordt omgegaan bepaalt vaak de handtekening van de architect. Als ik naar architectuur kijk vraag ik me in de eerste plaats af hoe dat gebouw in elkaar zit. Hoe werkt de basisstructuur? Hoe verhoudt deze zich tot de omgeving en welke technische oplossingen zijn daar voor nodig? Naar mijn mening dient een project in essentie zakelijk en rationeel uitgewerkt te worden. Zo zal ik steeds beginnen met een grondige analyse van de uit te bouwen structuur, dit met de nodige aandacht voor flexibiliteit naar de toekomst toe. Daarna volgt de verdere uitwerking en indeling die het gebouw zijn finale gestalte zal geven. Als architect betrap ik me er vaak op dat ik mijn oplossingen vaak zoek vanuit een brede technische achtergrond. Zo vind ik mijn grootste passie in het luik van ’de uitvoering’ in architectuur.

 

Als architect moeten we durven vooruit denken en niet steeds terugvallen op vaak verkrampte traditionele waarden. Zo werkt collectieve energiewinning veel efficiënter in vergelijking met individuele oplossingen. Integratie van deze technieken in bestaande en nieuwe woningen vergt de nodige kennis van de huidige handelsmarkt en het inzicht om dit zo correct en adequaat mogelijk toe te passen. Een grote uitdaging ligt erin om mensen te laten samenleven op vlak van ruimte, energie, werk en zoveel meer. Echter beperkt dit zich niet alleen tot onze woonervaring. Deze thema’s en technieken dienen doorgetrokken te worden in onze maatschappij.

 

Het verder verdiepen in deze methodes, maar ook de EPB-regelgeving en veiligheidsnormen, is dan ook één van mijn ambities. Ik ben er van overtuigd dat het mede de verantwoordelijkheid is van de architect om de mensen de juiste richtlijnen hieromtrent te geven. Hoewel velen het nu nog zien als verre toekomst, lijkt het me belangrijk dat energie-neutrale en energie-positieve woningen snel worden toegepast. De verantwoordelijkheid van een architect ligt dan ook niet alleen bij het ontwerpen. De architect van morgen zal zich meer moeten verdiepen in de brede waaier van ons vak. Zo zal hij zich moeten bijschaven in het technische en steeds verder evolueren om mee te zijn met de nieuwe tendensen, teneinde een correct antwoord te kunnen bieden op de noden van morgen.

 

De aangehaalde thema’s liggen mij nauw aan het hart als architect en als mens. Een groot deel van de toekomst van onze maatschappij zal bepaald worden door hoe we met deze thematieken om zullen gaan. Hoewel de architect slechts een van de vele schakels is bij de ontwikkeling van een beter woonmilieu, is het ook een essentiële taak om de mensen er bewust voor te maken en te werken aan een andere aanpak. Waar in de eerste plaats de vrijheid van de ontwerper gelimiteerd wordt door allerlei nieuwe spelregels en technische vereisten, zou dit eerder gezien moeten worden als een stimulans voor de creativiteit. Ik ben er dan ook van overtuigd dat deze strengere condities mee onze architectuur van de toekomst zal vormgeven. Onze samenleving blijft evolueren en zoekt telkens weer naar oplossingen om ons te beschermen, maar ook om ons comfort te vrijwaren.

 

Als beginnende architect staan we voor veel grote opgaven. Kunnen participeren aan dit onderzoek is mijn grootste ambitie en is ook een van de redenen waarom ik heb gekozen om architect te worden.

 

Opleiding

juni 2015

Artesis Hogeschool, Antwerpen [2010-2013] Bachelor of science in de Architectuur (met onderscheiding)

 

Universiteit Antwerpen, Antwerpen [2013-2015] Master of science in de Architectuur (met grote onderscheiding)

Andere relevante opleidingen

Syntra Mechelen [2008-2009] Energiedeskundige type A

 

Syntra Mechelen [2010] Verwarming voor Energiedeskundigen

 

Syntra Mechelen [2010] Isolatiedeskundige

 

Syntra Sint-Niklaas [2017] Thermografie

 

Antwerp Management School [2017] Master in het Real Estate Management

 

Patrick Dekeyser Architect | MRE , Kernenergiestraat 80 , 2610 Wilrijk | T 0491 748371 | Info@dekeyserpatrick.eu